Kerja Sama

Daniel Creative School (DCS)

Maksud dari kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pendampingan pembuatan dokumen DCS. 

Tujuan kerjasama ini adalah memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bidang Pemanfaatan Sarana Prasarana untuk keberlangsungan perkuliahan dan penyediaan Sumber Daya Manusia {SDM} Tenaga pengajar.